Galerie:  (Jak šel čas - občasník)
Silvestr v Nice
{w}oreshack.cz